Bekçilik yönetmeliğindeki hapis cezası şartı esnetildi

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan koşullar ve giriş imtihanlarıyla ilgili asılları belirleyen yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelikte lise mezuniyet kaidesi getirilirken, 1 yıldan az mahpus cezası bekçilik yapmaya mani olmayacak.

Ekonomim’in haberine nazaran Yönetmelikteki en değerli değişiklik, bekçiler için aranan eğitim durumu kuralında yapıldı. Evvelki yönetmelikte bekçiliğe alınacaklarda ilkokul mezunu olma kuralı aranırken, artık en az lise yahut dengi okul mezunu olma koşulu getirildi.

Bekçiler için daha evvel en fazla 6 ay olan mahpus cezası kuralına ait mühlet 1 yıla çıkarıldı. Buna nazaran taammüden işlenen bir hatadan ötürü 1 yıla kadar müddetle mahpus cezasına mahkum olanlar bekçi olabilecekler. Evvelki yönetmelikte en fazla 6 aylık mahpus cezası kaidesi bulunuyordu.

Önceki yönetmelikte bulunan, “Türk toplum telakkilerine nazaran berbat şöhretli tanınmamak” koşulu yürürlükten kaldırıldı.

Uyuşturucudan soruşturma kaidesi, tedavi koşulu olarak değişti
Öte yandan yönetmeliğin uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma kaidesinde da değişiklik yapıldı. Evvelkinde kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak koşulu yer alırken, yenisinde bunun yerine “Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak” kuralı getirildi.

Eski yönetmelikte yer alan şu karar ise yeni yönetmelikte düzenlenmedi:

“Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut İdari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü İdari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir